Faktory, které ovlivnily rozsáhlé plastové znečištění

 

environmental-4386105_1920

URBANIZACE

 K expanzi měst je potřeba více materiálu, ať už jej lidé používají v každodenním životě nebo na stavění nových budov. Tak jak roste populace, roste i množství spotřebovaného plastu a jeho vyhazování. Jeden výzkum upozorňuje na to, že 90% množství plastu v oceánu pochází z 10 říčních systémů, které se nacházejí v blízkosti hustě zalidněných oblastí. Vysoká míra populace ve spojení s neuspokojivým systémem likvidace plastového odpadu znamená vážný problém pro planetu.

 Nicméně, vysoká populace není jediným přispěvatelem k plastové spotřebě, i když v ní hraje velkou roli. Města a země s miliony obyvatel mohou uspět s recyklováním plastů, pokud zavedou efektivnější, organizovanější techniku na likvidaci tohoto materiálu. Změna je ale nutná i v průmyslu. Spousta firem ví, jak lukrativní a dlouho trvající vzhledem k životnosti plast je, a proto ho stále vyrábějí. Existuje však několik lepších alternativ pro masovou produkci.

 

NEDOSTATEK RECYKLAČNÍ INFRASTRUKTURY

 Hlavní důvod, proč se do recyklačních zařízení dostane malé množství plastu je to, že tyto továrny nemají dostatek prostředků. V roce 2017 bylo v Americe vyprodukováno 35,4 milionů tun plastu, ale pouze 8,4% z toho bylo recyklováno. Z těchto plastů byl nejvíce recyklován polyetylentereftalát (PET) a polyetylen s vysokou hustotou, protože jsou to dva druhy, které je relativně lehké znovu použít.

 Ostatní typy plastů je těžké znovu použít, ať už pro jejich špatnou strukturu materiálu nebo protože jsou toxické. Brčka jsou moc lehká a zasekávají se v přístrojích, zatímco plastové tašky se zamotávají do součástek strojů. Vedle toho problém spočívá také v tom, že každý typ plastu požaduje přesné roztřídění, aby bylo jisté, že jeho recyklace proběhne správně, na což není mnoho továren dostatečně vybaveno.

 Některé podniky zavádějí umělou inteligenci a lepší stroje, které dokážou plasty lépe třídit. To zaručuje, že každý typ plastu se dostane na správné místo během recyklačního procesu na místo toho, aby skončil na skládce. Někteří také zkoumají chemické procesy a hledají řešení, které by plasty přeměnilo do jejich originální podoby, ve které by byly znovupoužitelné.

 

 NEDOSTATEK VĚDOMOSTÍ O PLASTECH

 Je velice těžké, aby lidé zredukovali svou spotřebu plastů a zlikvidovali jednorázové produkty, pokud neznají ty nejlepší recyklační techniky. Ne všichni jsou seznámeni s druhy plastu, což znamená, že je těžké určit, jaké z nich se dají recyklovat.

 Snížení globální spotřeby plastů závisí na rozšíření informací ohledně plastového znečištění. Je velice důležité, aby vědci, společnosti a vlády byly transparentní v plastové spotřebě a v tom, jak to poškozuje životní prostředí. Vzdělávací iniciativy pro širokou veřejnost jakéhokoliv věku mohou pomoci tomu, aby lidé jednorázové plasty správně recyklovali a tyto produkty potom nekončily ve vodách nebo na skládkách.

 

Náš internetový obchod není pouze o prodávání produktů. Usilujeme o to, abychom rozšířili informace o problematice týkající se plastového znečištění. Každý náš produkt je skvělou alternativou k plastovému produktu. Dobře si uvědomujeme, že nelze přestat používat plasty ze dne na den. Ale existují skvělé alternativy, které napomáhají snížení plastové spotřeby. Protože znovupoužití je vždy lepší než recyklace. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Zdroj: 4ocean.com

logo