Budoucnost plastové krize

Nespočet expertů na životní prostředí zveřejnilo své odhady ohledně toho, jak se bude plastová krize vyvíjet do budoucna. Mezinárodní agentura pro energii udává, že petrochemikálie budou zodpovědné za více než jednu třetinu globálního růstu spotřeby oleje v roce 2030. Poptávka po plastech významně přerostla poptávku po ostatních materiálech užívaných ve vyspělých ekonomikách. Momentálně používají 20krát více plastu než rozvojové ekonomiky po celém světě.

Odborníci očekávají, že v roce 2025 bude v oceánu jedna tuna plastu na 3 tuny ryb. Předpovídají, že v roce 2050 bude v oceánu víc plastu než ryb. Tomuto odhadu dost napomáhá fakt, že 95% plastových obalů ztratí svojí hodnotu po prvním použití. Bez možnosti recyklace je zde velká pravděpodobnost, že skončí v přírodě. Pokud obyvatelé planety nezačnou tento problém nějak řešit, tyto odhady se brzy stanou realitou.

Nicméně plastová krize není ztracený boj. Každý lidský přínos, a nezáleží jak velký, se počítá. Hledáním nových cest, možností a větší motivací nás všech je možné plastovou krizi porazit.

 

Změna k znovupoužitelným produktům

Snižování použití jednorázových produktů, i těch znovupoužitelných, je obrovským krokem k redukci plastové spotřeby, ať už je změna provedena v některých nebo všech aspektech vašeho života. Tím, že omezíte nákup jednorázových plastů, zabráníte tomu, aby se plast dostal do oceánů.

 

Vzdělávání ostatních

Čím více se bude rozšiřovat povědomí o redukci plastů a jejich správné recyklaci, tím víc lidí se zapojí. Je jasné, že existuje spousta lidí, co netuší, jak je plastová krize vážná. Vysvětlováním a informováním ostatních lidí můžete napomoci redukci jednorázových plastů.

 

Pokud se lidé vydají cestou omezení plastové produkce, bude to pro přírodu velká pomoc. Existuje spousta skvělých alternativ, díky kterým se spotřeba plastů dá omezit. Na našem e-shopu najdete hned několik tipů, jak se vyhnout plastovým výrobkům a tím i znečišťování naší planety.

 

Zdroj: 4ocean.com

IMG_7747