Vliv mikroplastů na ekologii a lidské zdraví

Co jsou mikroplasty a jak vznikají?

Mikroplasty jsou aktuálním a velmi závažným tématem dnešní doby. Jedná se o drobné plastové částice, které se uvolňují do životního prostředí. Vznikají rozpadem plastových výrobků a produktů, jako jsou obaly, hračky a nádobí. Ty se časem rozkládají pod vlivem slunečního záření, tepla a mechanických vlivů na menší fragmenty a dostávají se do vodních toků, ekosystému a ovzduší. Nejmenší částečky mikroplastů nazýváme nanoplasty. Ty jsou již pouhým okem neviditelné.

Také některé kosmetické produkty obsahují mikroplasty ve formě malých částeček, které bývají do výrobků dodávány záměrně, například jako abrazivní složka peelingových přípravků. Nalezneme je ale také v zubních pastách, sprchových šamponech nebo v běžných hygienických potřebách.

Sekundární mikroplasty vznikají také zejména mechanickým otěrem pneumatik a opotřebováním plastových textilií.
Plasty se postupně rozkládají v životním prostředí, a to rychlostí několika mikrometrů za rok. Vzhledem k tak pomalému rozkladu v přírodě zůstávají po staletí.

 

Znečištění vod a ovzduší

Mikroplasty jsou přítomny nejen v oceánech, řekách a ostatních vodních tocích, ale také v ovzduší. Například v Londýně byl naměřen spad mikroplastových částeček v obsahu 575–1008 na jeden metr čtvereční během 24 hodin.

V povrchových sladkých vodách jsou mikroplasty vyskytující se ve vysokých koncentracích. Při čištění odpadní vody se odstraní značná část těchto částic (až 90%), ale do vodního prostředí se dostává stále jejich zlomek, který přijímáme s pitnou vodou.

Studie ukazují, že jsou přítomny i v tělech ryb. Téměř u 99 % divokých ryb byla nalezena minimálně jedna částice, což znamená, že také konzumací ryb můžeme přijímat do organismu tyto škodliviny.

 

Vliv mikroplastů na naše zdraví

Je nadmíru jasné, že mikroplasty jsou velkým rizikem pro naše zdraví. Touto problematikou se vědci stále zabývají. I přes mnohá podložená zjištění je stále plno neznámých. V dosud provedených studiích je průkazně zjištěno, že částice mohou pronikat do lidského těla a uvíznout v orgánech, což může způsobit závažné zdravotní problémy.

  • Mikroplasty jsou spojovány s hormonální nerovnováhou.
  • Ojedinělé nejsou ani změny funkcí reprodukčních orgánů a negativní vliv na plodnost. Toxická látka bisfenol A (BPA), nacházející se v některých plastech může ovlivnit kvalitu spermatu.
  • Stále častěji je zmiňována nepřímá spojitost s přibýváním na váze.
  • Bez povšimnutí nezůstává ani zvýšený výskyt rakoviny prsu, vaječníků a prostaty
  • Poprvé byly mikroplasty nalezeny též i v lidské krvi. Částečky plastů byly detekovány u téměř 80 % testovaných osob. Tyto částice se mohou volně pohybovat po celém těle a potenciálně způsobit vážná onemocnění.
  • Existuje přímá spojitost také s infarkty a mrtvicemi. Italská studie ukázala, že lidé s vyššími koncentracemi plastových mikročástic měli 4,5krát vyšší riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Mikroplasty se hromadí v tukových shlucích v cévách, což může vést k vážným srdečním chorobám.

Jak omezit vznik mikroplastů?

  1. Je důležité, abychom se zaměřili na minimalizaci produkce plastového odpadu a na zodpovědné nakládání s ním, aby se snížil negativní dopad na životní prostředí, zejména na vodní ekosystémy. Zaměřme se především na vlastní spotřebu plastů a popřemýšlejme o tom, zda je nutné vyprodukovat jich na svoji osobu tolik.. V dnešní době již existuje celá řada skvělých alternativ, kterými se dají nahradit konvenční plastové produkty. Hledejte inspiraci na MujEkoshop.cz.
  2. Zajímejme se o složení kosmetických produktů, které běžně používáme. Vsaďme na přírodní produkty, které mají mnohé benefity oproti běžným chemickým koktejlům, které na sebe mnozí dobrovolně aplikujeme. Nabízíme vám vyzkoušené přírodní kosmetické produkty vyrobené z opravdových surovin.
  3. Sdílejme informace o mikroplastech s ostatními a podporujme osvětu o tomto problému.