Projekt Sázíme Česko

Pojďme spolu tvořit nový svět!

 V tomto článku bychom Vám chtěli přinést informace o projektu Sázíme Česko, do kterého se náš e-shop mujekoshop.cz zapojil, a do kterého se nyní můžete zapojit i vy.

Stromy tvoří podstatnou část našeho prostředí. Poskytují domov zvířatům, zadržují vodu v krajině, zabraňují erozi. Pomáhají bojovat s klimatickou změnou a dělají náš domov krásnější. Proto je potřeba o ně dbát a pokud je potřeba, lesní plochy obnovovat. Například na hojně napadnutých územích kůrovcem.

K obnově stromů v tomto projektu dochází jen na lesních pozemcích. Louky a další plochy jsou totiž pro přírodu také velmi důležité a je potřeba je zachovat. Pozemky patří buď drobným vlastníkům nebo obcím, kteří prochází pečlivým výběrem, jestli jsou vhodní a schopní se o les dlouhodobě starat. U pozemků soukromých vlastníků zákon chrání les proti vykácení po dobu 80-120 let. Každopádně spolehlivým sítem na vyřazení těch vlastníků, kteří myslí jen na vytěžení lesa je druhová diverzita, která je sázena. Ta je ideální pro přírodu, a ne pro zpeněžení těžbou.

Jaké druhy stromů se vysazují? Obecně řečeno, všechny možné druhy stromů – buky, duby, javory, jedle, borovice... Nesází se čistě jen monokultury. Vysazují se pestré lesy dle mapy potenciální přirozené vegetace, která ukazuje, co by na daných místech přirozeně rostlo, kdyby zde nebyl člověk.

Podrobnosti o pozemcích, na kterých dochází k výsadbám, jakožto přesné lokality a informace o majitelích pozemků, můžete najít na domovském webu celého projektu Sázíme Česko, pod záštitou společnosti PlanetWe Rewild s.r.o. Zde také naleznete informace o plánovaných termínech jednotlivých výsadeb.

Výsadby jsou plánovány především na jaře a na podzim, kdy jsou nejlepší podmínky pro to, aby se stromky uchytily. Zároveň se musí s předstihem zajistit sazenice a vše se musí naplánovat, proto trvá přibližně 6 měsíců, než se stromky od zakoupení dostanou do hlíny.

Jsou sázeny do připravené oplocenky, která je chrání před okusem zvěří a zároveň je zajištěna dlouhodobá péče dle lesního zákona, aby vyrostl zdravý les.

 

Jak celý proces funguje a jak se můžete zapojit?

Jednoduše. V závěru vytvoření objednávky na našem e-shopu v nákupním koši máte možnost zaškrtnout políčko „Chci zasadit strom v Česku“. Cena stromu se přičte do celkové hodnoty vaší objednávky. Po odeslání objednávky na váš uvedený e-mail přijde potvrzení a certifikát o zasazení stromu. Fyzická výsadba proběhne v průběhu cca 6-ti měsíců od objednání. Hned poté, co bude rostlinka umístěna do země, dostanete GPS polohu lokality. Vyrazte na výlet a rozhlédněte se kolem, co jste tímto podáním ruky vstříc dokázali.

Fotografie z akce můžete najít na webových stránkách nebo sociálních sítích Sázíme Česko.

Tak proč nemít dobrý pocit z dobrého skutku, o který se může každý z nás zasloužit.

Zdroj obrázku: sazimecesko.cz