Znečištění pláží

Pláže jsou pro mnoho z nás synonymem pro relaxaci, zábavu a odpočinek. Když si představíme slova jako pláž, nebo moře, máme na mysli čistá a bezpečná místa, kde se můžeme kochat krásnou přírodou a relaxovat a třeba se i opalovat. Bohužel, na některých místech může být realita velmi odlišná. Mnoho pláží je znečištěno námi produkovaným odpadem a toto znečištění se každým rokem zhoršuje. Je to problém, kterému čelíme již nějakou dobu, a to navzdory úsilí mnoha organizací a vlád po celém světě. Co může být příčinou znečištění pláží a jaký vliv to má na naše zdraví, životní prostředí a ekonomiku?

Původ tohoto problému

Odpad se na plážích může vyskytnout z mnoha různých důvodů, například po přílivu nebo dešti, které přinášejí odpadky z okolí. Voda vynese odpad, který plave na hladině, a který může pocházet z míst vzdálených kilometry daleko. Dobrou ukázkou je například pláž v Los Angeles, přesněji v na pláži Playa Del Ray, která se nachází hned vedle jedné z nejrušnějších pláží v Los Angeles, Venice Beach.

Další příčinou může být nezodpovědné chování samotných návštěvníků pláže, kteří po sobě zanechávají odpad přímo na písku a neuklidí jej po sobě. Zde se může jednat o plastové láhve, igelitové nebo jiné jednorázové pytlíky na jídlo či drobné věci, nebo také kelímky od pití.

Odpad na plážích má vliv na naše zdraví, životní prostředí a ekonomiku. Kromě toho, že může být škodlivé pro zdraví lidí, kteří se koupou v znečištěné vodě, může také mít negativní vliv na faunu a flóru, a tedy na celý ekosystém pláže. Plasty, sklo a další odpadky, které jsou na těchto místech běžné, mohou být pro živočichy nebezpečné a mohou je zahubit. Navíc, pokud jsou pláže silně znečištěné, není možné se na nich bezpečně koupat ani surfovat, v nejhorších případech hrozí i poranění návštěvníků pláže o odpad. Jsou případy, kdy množství odpadu na plážích se ukázalo mít negativní vliv na ekonomiku regionu, jelikož lokality se silně znečištěnými plážemi jsou méně atraktivní pro turisty a mohou být pro ně i nebezpečné.

Můžeme to změnit!

Je to na nás a našich drobných, ale velmi důležitých aktivitách, které děláme každý den, abychom tomuto stále rostoucímu problému zabránili. A stále můžeme! Zde jsou některé kroky, které můžeme udrželi naše oblíbené pláže čisté a bezpečné: 

Chovejme se udržitelněji

Jeden z hlavních způsobů, jak pomoci tomu, aby naše pláže zůstaly čisté, je to co můžeme my sami ovlivnit, a to každý den. Jak to udělat? Můžeme začít uvědoměním, že budeme mít na paměti dopady našich aktivit na životní prostředí, a snažit se minimalizovat svojí stopu, co v přírodě zanecháme. Jedna z prvních věcí, kterou můžeme změnit je nezahazovat odpadky mimo odpadkové koše, a to ani mimo pláže. Další věcí, kterou můžeme relativně snadno změnit, je například že začneme používat recyklovaný papír, nebo budeme obezřetní při nakupování výrobků, které jsou baleny v plastových obalech. Pokud se nám podaří snížit naši spotřebu jednorázových výrobků, jako jsou plastové sáčky a lahve na vodu, nebo jednorázové kelímky, můžeme ušetřit spoustu odpadu.

Používejme alternativy k jednorázovým plastovým výrobkům

Jedním z hlavních zdrojů odpadu na plážích jsou jednorázové plastové výrobky. Tyto výrobky jsou určeny na jedno použití a jsou často vyrobeny z materiálů, jako je polyetylen a polypropylen. Tyto materiály nejez potřebují značné množství energie na výrobu, ale jsou velmi trvanlivé a v některých případech tvá staletí, než se v přírodě rozloží.

Existuje mnoho způsobů, jak zredukovat množství jednorázových plastových výrobků. Například si můžeme koupit vlastní láhev na vodu a zapomenout na používání plastových lahví. Můžeme také používat vlastní látkové sáčky na nákupy, aby se minimalizovala spotřeba plastových sáčků, nebo začít používat znovupoužitelné kelímky na kávu, místo jednorázových kelímků z kaváren. Tyto kroky jsou jednoduché, ale mají velký dopad na naší celkovou produkci odpadu.

 

Jak se chovat na pláži?

Stejně tak jako můžeme zapracovat na změně našich každodenních návyků s používáním jednorázových produktů, musíme si také uvědomit následky našich aktivity na dovolených a cestách.  Jedna z nejjednodušších věcí, co můžeme udělat, je bedlivě sledovat, co po sobě zanecháváme na pláži, poctivě používat odpadkové koše na odpadky a nikdy nezanechávat odpadky na písku nebo v moři. Tyto malé kroky mohou vést k velkým změnám, protože každý kousek odpadu se počítá!

 

Zapojme se

Je důležité si uvědomit, že k vyřešení tohoto problému je dlouhá cesta. My sami celý problém nevyřešíme, ale můžeme přispět k jeho řešení, a je jen na nás jak moc. Jedna z dalších možností, jak pomoci zredukovat množství odpadu v přírodě jsou různé iniciativy, které se soustředí na úklidy a redukování odpadu, který je v přírodě, ať už na plážích, nebo v parcích, u silnic, či v lese. V takových organizacích můžeme společně pracovat na čistším prostředí okolo nás a na minimalizaci našeho vlivu na přírodu.

 

Jak můžete pomoci?

Když se jedná o udržitelnost, každý krok je přínosem. Jak můžete pomoci udržovat své okolí, a to včetně pláží čisté?

Zde je několik jednoduchých tipů, které můžete aplikovat:

 

Znečištění přírody naším odpadem je vážným problémem, který má negativní dopad na přírodu a naše zdraví. Je tedy důležité si uvědomit, že jsme všichni zodpovědní za udržování pláží či našeho okolí jako celku. Malé kroky, které každý z nás udělá, mohou vést k velkým změnám. Je důležité spolupracovat a nebýt lhostejní. Používání udržitelnějších alternativ k jednorázovým plastovým výrobkům, sběr odpadků a zapojení se do místních iniciativ jsou jen některé z mnoha kroků, které můžeme udělat, abychom chránili naše pláže a zachovali přírodu pro budoucí generace.

Je čas převzít zodpovědnost a spolupracovat na udržitelnější budoucnosti. Budeme-li jednat společně, můžeme dosáhnout pozitivních změn a zachránit naše pláže, lesy, přírodu pro další generace.