Světový den oceánů

 

Historie

Boj za modré srdce planety už od roku 1992 

Světový den oceánů se slaví každý rok 8.června již od roku 1992. V tento den se miliony lidí z celého světa sejdou a společně oslavují, rozebírají nejdůležitější sociální a environmentální problémy, které mají dopad na oceán. Vymýšlejí, jak ho ochránit a zachovat pro další generace.

Světový den oceánu má každý rok jiné téma. Tento rok je to téma „Život a zdroj obživy“. Zdůrazňuje roli oceánů v každodenním životě a upozorňuje na to, jak oceán udržuje lidstvo a všechny živé tvory na planetě.

 

Proč je důležité oceány chránit?

Oceány jsou největším ekosystémem a systémem na podporu života na naší planetě. Bez oceánu by neexistoval život, který známe. Takže nezáleží na tom, jak daleko od oceánu žijete, i když jste ho třeba ani nikdy neviděli, oceány ovlivňují Váš život s každým nadechnutím a s každou kapkou vody, které se napijete. Pojďme se společně podívat na důvody, proč si oceány zaslouží být oslavovány a hlavně chráněny.

 Oceány obsahují více než 97% veškeré vody na světě a vytváří více než polovinu kyslíku, který dýcháme. Světové oceány zabírají přibližně 70% zemského povrchu a obsahují přes jednu miliardu kubických metrů vody. Fytoplankton jsou malé mořské rostliny, které žijí na povrchu oceánů a produkují 50-80% kyslíku na zemi. Takže každé Vaše druhé nadechnutí pochází z oceánů.

 Oceány regulují klima a chrání nás před dopady klimatických změn. Proudy v oceánu distribuují teplo napříč planetou, a tak regulují teplotu a počasí tak, aby naše země byla obyvatelná. Oceány jsou také největším zachycovačem uhlíku, absorbují přes 90% tepla a okolo 30% emisí oxidu uhličitého vytvořených člověkem.

 Oceány hrají důležitou roli v celosvětovém zajištění potravin. Přes 3,1 miliard lidí spoléhá na oceány jako na primární zdroj proteinů. Celková světová spotřeba proteinů je tvořena z 20% mořskými plody, což znamená, že v některých zemích to může být až 50% z celkové spotřeby jinde zase méně. Ingredience pocházející z oceánu se dají nalézt v různých jídlech. Například mořské řasy v burákovém másle.

 Mnoho důležitých léků je vyrobeno z ingrediencí, které pocházejí z oceánů. Více než 10 000 sloučenin z oceánů se používá na produkci léků, které pomáhají bojovat s různými nemocemi jako je rakovina, onemocnění srdce nebo artritida.

 Více než 3 miliardy lidí spoléhají na oceán jako zdroj své obživy. Aktivity, které se týkají oceánu jako například rybolov nebo turismus, zaměstnávají miliony lidí na celém světě.

 Oceány obsahují okolo 80% světové biodiverzity. Přírodovědci uvádějí, že v oceánech žije přes 2 miliony živočišných druhů a zbývá objevit a kategorizovat 90% z nich.

 Oceány jsou důležitým dopravním prostředkem. Okolo 90% světového obchodu se realizuje s využitím moří. Dále jsou také důležité pro převoz pasažérů a podporují turismus, který je klíčový pro světovou ekonomiku. 

Oceány jsou nekončícím zdroj krásy, inspirace a rekreace. Oceány jsou zdrojem obdivu a okouzlení po celá staletí. Nabízí nespočet příležitostí k rekreaci. Jsou též zdrojem inspirace pro mnoho skvělých umělců a spisovatelů.  Výzkumníci uvádí, že čas strávený na plážích nám pomáhá se cítit relaxovaně a pokojně.

 

Proč oceány potřebují ochranu?

Oceány nejsou tak neomezené a imunní, jak si lidé dříve mysleli. Až nedávno si vědci začali uvědomovat, jak devastující efekt mají lidské aktivity na tento ekosystém. Kombinace klimatických změň, nadměrného rybaření, ničení přirozeného prostředí a další formy lidského vykořisťování nadále ohrožují oceány a už nenajdeme žádné místo, které by nebylo dotčeno. Pojďme si některé tyto efekty představit.

Nadměrný rybolov: S tím, jak roste naše populace, roste i naše poptávka po mořských plodech. Pokroky dosažené v komerčním rybolovu znamenají, že lidé momentálně mají tu možnost vyčerpat veškerou rybí populaci ve velice krátkém čase. Dnes je více než 80% světových rybářských oblastí buďto nadměrně využíváno nebo kolabují. Odhaduje se, že každý rok je z oceánu vyloveno přibližně 77 miliard kilogramů. Vědci se obávají pokračování toho trendu, výsledkem by mohl být kolaps všech rybářských oblastí, což bude mít obrovský dopad na celosvětové zabezpečení populace potravinami.

 Znečištění plasty: Přibližně 8 miliard kilogramů plastu skončí v oceánu. Spojené Národy udávají, že více než 800 mořských živočišných druhů je tímto ovlivněno. Plasty představují velké nebezpečí pro život v moři. Plasty také zhoršují mořské prostředí, představují hrozbu pro už takhle ohrožené druhy a ovlivňují mořskou biodiverzitu, která je velice důležitá pro zdraví oceánů.

Mikroplasty také byly nalezeny ve vzduchu, který dýcháme a v jídle, které jíme. Odborníci odhadují, že průměrná osoba sní přibližně množství plastu odpovídající jedné kreditní kartě za týden. Třebaže vědci teprve začínají chápat, jaký dopad mají plasty na lidské zdraví, je prokázáno, že plasty obsahují chemikálie, které mohou poškodit endokrinní systém nebo mohou způsobit rakovinu, cukrovku a neurologické problémy u nenarozených nebo malých dětí. Mikroplasty byly nedávno nalezeny v placentě, což může neblaze ovlivnit zdraví a vývoj plodu.

 Klimatické změny: Klimatické změny vytvářejí jedinečné výzvy, který můžou mít dopad na budoucnost oceánů. Ať už to jsou náhlé změny počasí, zvýšení teploty vody v oceánech, okyselování oceánů a zvyšování hladin moří.Klimatické změny mění chemické procesy v moři, které způsobují nebezpečnou nerovnováhu, jež má dopad nejen na mořský svět, ale i na lidi, kteří bydlí v blízkosti oceánů a jsou na nich závislí.

 Znečištění chemikáliemi a živinami: Tento typ znečištění je způsobený průmyslovými a zemědělskými odtoky vod, které mohou ohrozit mořský ekosystém. Nejčastějšími znečišťovateli jsou pesticidy, herbicidy, hnojiva, olej, čistící prostředky a odpadní vody. Plasty mohou produkovat nebo absorbovat nebezpečné chemikálie z okolí. Plast může absorbovat až o jeden milion větší koncentraci těchto toxinů než okolní mořská voda. Tyto toxiny mohou být absorbovány do živých tkání mořských živočichů, kteří plast přijímají v potravě a může jim uškodit.

 Hluková zátěž: Hluk způsobený zvýšenou lodní dopravou, aktivitami v ropném průmyslu a vojenské aktivity, mohou narušit chování zvířat a vyhnat je z jejich přirozeného prostředí. Některé zvuky jsou tak hlasité, že mohou způsobit zranění nebo dokonce smrt mořských živočichů.

 Světelný smog: Vědci začínají chápat, že světelný smog, který byl donedávna považován za problém pouze pro zvířata na souši, škodí i živočichům v mořských hlubinách. Umělé světlo v noci může narušit migraci, reprodukci a stravovací návyky, které jsou nesmírně důležité pro zdraví mořského ekosystému.

 

 Jak se můžete zapojit vy?

Jedna z věcí je oslavit Světový den oceánů, ale věc druhá je udělat něco dobrého pro ně. Zde je pár tipů, jak i Vy můžete pomoci ochránit oceány.

Promluvte si: Zamyslete se nad Vaším životním stylem a zeptejte se sami sebe, zda můžete odstranit jednorázové plasty ze svého každodenního života. Promluvte si také se svou rodinou a svými přáteli. Zkuste je přesvědčit, aby i oni omezili používání jednorázových plastů a navzájem se inspirujte.

 Organizujte: Pokud můžete, uspořádejte malý úklid okolí se svojí rodinou nebo přáteli ve Vašem sousedství. Pokud tato varianta není možná, tak alespoň seberte odpad, který vidíte, vyhoďte ho do vhodného kontejneru a zamezte tím, aby se dostal do oceánů.

Informujte se: Věnujte část svého času hledáním tipů, jak omezit spotřebu jednorázových plastů. 

Rozšiřte své vědomosti do světa: Bez znalostí a uvědomění si problémů, nelze aktivně k žádnému zlepšení situace přispět. Zkuste své znalosti a zkušenosti ohledně jednorázových plastů rozšířit mezi svou rodinu i přátele.

 

Doufáme, že jsme Vám tímto článkem osvětlili problematiku jednorázových plastů. Máte-li zájem se tímto článkem inspirovat, tak neváhejte a podívejte se na naši nabídku. Najdete zde skvělé alternativy, které lze využít v každodenním životě. Děkujeme, že pomáháte s námi!