Top 5 mýtů o recyklování

Pokud jste se někdy zajímali o to, co se stane s recyklovatelným plastem, nejste jediní. Ve Spojených státech amerických skončí 840 tisíc tun plastových kelímků a talířů, 3,4 milionů tun plín, 8,2 milionů tun oblečení a bot a 910 tisíc tun povlečení a ručníků každý rok na skládce.

 

5 nejčastějších mýtů o recyklování

 

Recyklační mýtus #1:  Recyklace vyžaduje hodně energie.

Ano, recyklace vyžaduje určité množství energie. Nicméně je důležité si uvědomit, že recyklace má dlouhodobé pozitivní dopady na životní prostředí. Zde jsou některé body, které stojí za zvážení:

 • Primární výroba plastů: Výroba nových plastů z ropy nebo zemního plynu je velmi energeticky náročná. Recyklace umožňuje snížit potřebu nové plastové výroby.
 • Snížení odpadu: Recyklace snižuje množství plastového odpadu, který končí na skládkách nebo v oceánech. To má dlouhodobé pozitivní dopady na životní prostředí.
 • Snižuje emise skleníkových plynů: Recyklace plastů může snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s výrobou nových plastů.

Místo recyklace můžeme zvážit i další možnosti, jako je snížení spotřeby plastů (např. používání opakovaně použitelných obalů) a lepší třídění odpadu. Každý krok směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu je důležitý.

 

Recyklační mýtus #2: Recyklovatelné věci musejí umýt, aby bylo možné je recyklovat.

To je zajímavý mýtus! Skutečnost je však trochu složitější. Při recyklaci plastů není vždy nutné, aby byly věci umyté, ale čistota může pomoci procesu. Zde je několik faktů:

 • Závisí na druhu plastu: Některé druhy plastů, jako jsou PET láhve (známé z nápojových lahví), jsou obvykle recyklovatelné i bez mytí. To je proto, že jsou pečlivě tříděny a očištěny v recyklačních zařízeních.
 • Kontaminace: Nicméně, pokud jsou plastové věci silně znečištěné (např. zbytky jídla nebo oleje), mohou kontaminovat celý recyklační proces. Proto je dobré odstranit větší zbytky a nečistoty.
 • Důležitost třídění: Nejlepší je třídit plastové věci správně podle druhu plastu. To umožní efektivní recyklaci. Pokud máte možnost, opláchněte plastové obaly, ale nemusíte je důkladně umývat.
 • Recyklační zařízení: Moderní recyklační zařízení jsou schopna čistit a třídit plastové věci. I když je lepší, když jsou věci čisté, není to nezbytné.

 

Recyklační mýtus #3 Pokud necháme víčko na plastové lahvi, tak se nedá recyklovat.

Při recyklaci plastových lahví je důležité vzít v úvahu několik faktorů:

 • Druh plastu: Ne všechny plastové lahve jsou vyrobeny z totožného materiálu. Některé jsou z PET (polyethylentereftalátu), jiné z HDPE (vysokohustotní polyethylen) nebo jiných plastů. Každý druh plastu má odlišné vlastnosti a recyklační proces.
 • Víčko: Víčko plastové lahve může být vyrobeno z jiného druhu plastu než samotná láhev. Například víčka jsou často z PP (polypropylenu). To znamená, že pokud necháte víčko na lahvi, může to ovlivnit recyklační proces.
 • Recyklační zařízení: Moderní recyklační zařízení jsou schopna třídit různé druhy plastů. Některá zařízení jsou schopna oddělit víčka od lahví a zpracovat je samostatně. V takovém případě by víčko nemělo být překážkou.

Pokud máte možnost, odstraňte víčko z plastové lahve před recyklací. To může pomoci zlepšit účinnost třídění a zpracování.

 

Recyklační mýtus #4 Vše může být recyklováno pouze jednou, takže výhledově produkty stejně skončí na skládce.

To je zajímavý pohled na věc! Může být frustrující přemýšlet o tom, že recyklované věci mohou nakonec skončit na skládce. Je však důležité si uvědomit několik faktů:

 • Recyklace není konečným cílem: Recyklace je důležitým krokem, ale není konečným řešením. Je to spíše součást širšího procesu, který zahrnuje snižování spotřeby, třídění odpadu a udržitelnější výrobu.
 • Správné třídění odpadu je klíčové. Pokud jsou věci správně tříděny, mohou být recyklovány opakovaně. Každý krok směrem k lepšímu třídění a recyklaci má pozitivní dopad.

 

Recyklační mýtus #5 Produkty obsahující více než jeden typ materiálu nemohou být recyklovány.

Toto může být v některých případech pravda, ale recyklační technologie se neustále vyvíjejí, takže je možné recyklovat čím dál více věcí.

 

 Recyklace je důležitá pro naše životní prostředí. Nicméně, je zde nutné podoktnout, že znovupoužití je vždy lepší než recyklace, protože to nevyžaduje žádnou spotřebovanou energii navíc!